Säätöä, juttua ja vanhentuneita käsityksiä

Keskustelin tyttäreni kanssa seurustelusta ja kaveruudesta. Huomasin, että omat käsitteeni olivat vanhentuneita. Seurustelu ei ole enää sitä, mitä se joskus oli. Sillä on uusi merkitys. Nykyään puhutaan säädöstä ja siitä, onko jotain juttua. En puhu ”nuorisoa”, joten käsitemäärittelyyn meni hetki, päästäkseni edes orientoitumaan, mistä puhutaan.

Viikonloppuna kävimme seminaarissa ”valmentaa kuin nainen” keskustelua omien uskomusten, urheiluyhteisön käsitysten ja historian saatossa syntyneiden taustaoletusten vaikutuksesta todellisuuteen. Hyvä esimerkki on niin kutsutut naisten ja miesten punnerrukset tai koululiikuntatunnit, joissa tytöt taitoluistelevat ja pojat pelaavat jääkiekkoa. Seminaarissa käsiteltiin ennen kaikkea naisten ja miesten mahdollisuuksiin ja rajoihin liittyvää todellisuutta. Karrikoiden naiset nähdään heikompina kuin miehet ja mahdollisuudet sen mukaisina. Naisten tulee tehdä kovempi työ päästäkseen urheilussa eteenpäin – varsinkin joukkue palloilulajeissa.

Jäin miettimään, miten vaikeaa voi olla uudistaa itseä ja orientoitua ennakkokäsityksistä vapaalla tavalla todellisuuteen. Helpommin sanottu kuin tehty, pitänee tässä kohtaa paikkansa. Ei ole helppoa muuttaa omaa käsitystä seurustelusta ja omaksua tilalle sanoja, joita ei edes meinaa muistaa. Ei ole helppoa havaita puheestaan sanoja, jotka pitävät yllä vanhaa ja patriarkaalista urheilukulttuuria, vaikka tarjolla olisi paljon parempia asiaa kuvaavia sanoja. Vanhat käsitteet tulevat kuin varkain pitäen huolta siitä, että tulkinnat eivät pääse muuttumaan tai muuttamaan todellisuutta. Ei ole helppoa hahmottaa vanhoja ja tuttuja tilanteita aloittelijan silmin, ikään kuin näkisi ne ensimmäistä kertaa, siis aidosti säilyttäen näin aidon ihmettelyn asiasta kuin asiasta.

Mikä auttaisi uuden oppimisessa? Ainakin yksi tärkeä seikka on toistot, siis tuhannet toistot.  Toinen tärkeä asia voisi olla muilta saatu palaute, siis ihmisten muistuttamiset.  Kolmas tekijä on asiasta puhuminen, siis asian jatkuva esillä pito.

Kun riittävän monta kertaa toistaa jotain haluamaansa asiaa, keho ja mieli alkaa muistaa. Jos palaa edes hetkeksi vanhaan ja on seurassa, jossa tästä muistutetaan ja uutta asiaa pidetään esillä usein, oppii sen lähes väistämättä. Näin ajatellen uusien käsitteiden, käsitysten ja toimintatapojen oppiminen edellyttää oman itsen lisäksi myös ympärillä olevilta ihmisiltä viitseliäisyyttä. Uuden oppiminen onnistuu, mutta se edellyttää jokaiselta panostamista halutun asian muuttamiseen.

Ai niin, meillä keskustellaan nyt siis siitä, onko jotain säätöä tai jopa juttua menossa. Lisäksi urheiluharjoituksissa tehdään joko polvi- tai kokovartalopunnerruksia.