Psyykkisen valmennuksen suunnittelu ja toteutus

  • Ajattelua, tunnetta ja tekoja – Onnistumisen eväät, itsetuntemuksen kehittäminen ja tahtotilan rakentaminen

Valmentautumisen psykologian koulutus

  • Tietoa, taitoja, osaamista ja oman persoonan käyttöä

Valmentajien hyvinvointi

  • Mitä? Miten? Milloin? Miksi? - oman valmentajuuden ytimen vahvistaminen ja itsenä oleminen

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN VERKKOVALMENNUS®

Tämän psyykkisen valmennuksen verkkovalmennuksen avulla urheilija voi harjoitella itsenäisesti keskeisiä tehokkaaseen tekemiseen ja onnistuneeseen suoritukseen liittyviä henkisiä taitoja. Tämä verkkovalmennus mahdollistaa, että urheilija voi harjoitella ja keskittyä eri osa-alueisiin juuri itselle sopivana ajankohtana sitoutumatta paikkaan tai aikaan.

Jokaisessa harjoitteessa on mukana videoharjoitus tai tekstimuotoisesti harjoitteita. Urheilija voi valita itselleen juuri niitä harjoituksia, joita kokee tarvitsevansa kyseisellä hetkellä. Harjoitukset voi suorittaa myös annetussa järjestyksessä.

Tässä valmennuksessa keskitytään kuuteen isoon kokonaisuuteen, joista kukin on vielä pilkottu pienemmiksi osa-alueiksi.

1. Lähtötilannekartoitus  
-  Lähtötilannekartoituksen analysointi
    
2. Minä urheilijana
- Minuuden määrittelyä
- Minä ryhmässä
- Minä urheilussa

3. Lajini vaatimukset minulle
- Tunnistaminen, analysointi

4. Itsesäätely
- Keskittyminen ja huomion suuntaaminen
- Tunteiden säätely

5. Kilpailuihin valmistautuminen
- Kilpailutilanteen purku

6. Kokonaiselämäntilanne
-Kokonaiselämäntilanteen arvio

Urheilija voi käydä valmennuksen sivuilla kauden aikana eri ajankohtina. Yksittäisen harjoituksen tekoon menee 1 – 30 minuuttia aikaa.
Urheilija tulee saamaan muistutuksia sähköpostiinsa jokaisen osion jälkeen. Kutakin osiota voi syventää oman psyykkisen valmentajan kanssa.

Valmennuksen hinta on 120€ + (alv. 24 %)/kausi.

Tiedustelut ja tilaukset: satu.kaski(at)clearmind.fi, 050-5904235 ja matti.kaski(at)clearmind.fi 040-1544999