PsT Satu Kaski ja psykiatrinen sairaanhoitaja Mia Puuska ovat perustaneet urheilijan henkisen terveydenhuollon yksikön. He tekevät pioneerityötä Suomessa urheilijoiden sekä lopettaneiden urheilijoiden henkisen terveyden edistämiseksi. He toimivat hoitaja-psykologi työparina ja tekevät asiakkaille henkisen terveyden kartoituksia, hoitosuunnitelmia sekä toteuttavat niitä hoidollisen ja psykoterapeuttisen lähestymistavan kautta.

Tutustu henkisen terveyden huoltoon sivuilla:

https://www.henkinenterveys.fi

ja ota rohkeasti yhteyttä.