TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN SYVENTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS

Koulutuksen tavoitteet:

-   Auttaa osallistujia jäsentämään työn jännitteisiä ja ristiriitaisia sisältöjä johdonmukaisella, sekä niin työtä määrittävän lainsäädännön kuin asiakkaiden, työterveyshuolto-organisaation ja psykologin omalta kannalta kestävällä tavalla

-   Edesauttaa työterveyspsykologin ammatillista kehitystä sekä oman työn mielekkyyttä ja kuormituksen hallintaa

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu ensi sijassa työterveyspsykologeille, mutta se sopii myös työ- ja organisaatiopsykologeille ja konsulteille, jotka toimivat asiantuntijoina johtamisen ja organisaatiokonsultaation parissa.

Sisältö

1. PÄIVÄ: ESIMIES- JA TYÖYHTEISÖKONSULTAATIOT

Esimieskonsultaatiot ja johtamisen tukeminen

Onko konsultaatio ratkaisukeskeistä, prosessikeskeistä, esimiehen osaamista kehittävää, vai kaikkea tätä? Miten suhtautua piilo-, tiedostamattomiin- ja julkilausumattomiin agendoihin? Konsultin toiminnan realistiset tavoitteet ja (itse-)arviointi? Sudenkuopat? Kuinka huomioda psykologin työkokemuksen pituus toimintatapojen ja menetelmien valinnassa?

Työyhteisökonsultaatiot

Voiko työyhteisökonsultaatio olla aina hyödyllinen sekä työntekijöille että työnantajalle? Entä jos ei voi? Mitä on syytä sopia ennen prosessin aloittamista? Mitä, kuinka ja kenelle on hyvä raportoida prosessin päätteeksi? Mitä voi, ja mitä ei pidä ennakoida? Konsultaation tekniikat ja menetelmät? Kuinka välttää ansat ja lojaliteettiristiriidat sekä hallita jännitteitä? Kuinka huomioida psykologin työkokemuksen pituus toimintatapojen ja menetelmien valinnassa?

2. PÄIVÄ: AMMATILLINEN TOIMINTA KUORMITUKSEN ARVIOINNISSA JA TYÖPAIKAN RISTIRIIDOISSA

Kuormituksen arviointi

Arvioidaanko työn kuormittavuutta vai työntekijän kuormittuneisuutta? Kenelle ja miksi kuormitusta arvioidaan? Mitä ja kenelle arvioinnista pitäisi seurata? Mitä osaamista ja tietoa arviointi edellyttää psykologilta? Kuormituksen arvioinnin ansat ajankäytön, asiakasyhteistyön ja työterveyshuollon ohjeistuksen näkökulmista?

Toiminta asiakasorganisaation ristiriitatilanteissa

Mikä on kiusaamista, epäasiallista toimintaa ja mikä ristiriitaa, erimielisyyttä ja jännitettä? Kuinka psykologi toimintaan vaikuttaa, onko hän työterveyspsykologin vai konsultin roolissa? Kuka on psykologin asiakas? Onko psykologi parhaiten hyödyksi tekemällä pyydetyt selvitykset, vai jotenkin muuten? Mitä on syytä sopia ennalta? Mitä, kuinka ja kenelle on hyvä raportoida päätteeksi? Sudenkuopat?

 3. PÄIVÄ: TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI JA OMAN KUORMITUKSEN HALLINTA

(Työterveys)psykologin roolit, painopistealueet ja ammattikäytännöt:

Millaista työterveyspsykologiaa voi myydä millaiselle asiakasorganisaatiolle? Millaista työterveyspsykologiaa voi myydä millaisessa työterveyshuolto-organisaatiossa? Millainen on työterveyspsykologin ammattirooli? Työterveyspsykologin ja konsultin roolien erot – voiko olla molempia?

Työterveyspsykologin työn kuormitus

Työterveyspsykologin työn vuorovaikutuksellisten, eettisten ja sisällöllisten kuormitustekijöiden analysointi ja hallintakeinojen pohdinta.

 Koulutus koostuu kolmesta temaattisesti eriytetystä päivästä, joihin voi osallistua kokonaisuutena tai vain yhteen tai kahteen päivään. Koulutuspäivät toteutetaan Helsingissä, Clear mind Oy:n toimitiloissa (Arkadiankatu 21 A 10).

Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien kokemuksia ja esimerkkejä siinä määrin kuin he ovat niitä halukkaita ryhmässä jakamaan. Kouluttajat Satu Kaski ja Vesa Talvitie ovat psykologian tohtoreita ja organisaatiokonsultteja (FINOD), joilla on erilaisten erityisosaamisten lisäksi yhteensä neljännesvuosisadan kokemus työterveyspsykologin ja organisaatiokonsultaatio työstä.

Kuhunkin koulutuspäivään otetaan korkeintaan 16 psykologia ja ne toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 8.

Hinta:

Kolmen päivän koulutuskokonaisuus 900€ (+alv 24 %), yhteensä 1116€

yksi päivä 300€ (+ alv 24 %), yhteensä 372€

Hinta sisältää materiaalin ja aamukahvin

Koulutuspäivät: Ilmoitetaan kun kurssi järjestetään

1.      koulutuspäivä

2.      koulutuspäivä

3.      koulutuspäivä

 Pääkouluttajat:

Vesa Talvitie, PsT                                    Satu Kaski, PsT

työterveyspsykologi                                 työterveyspsykologi

työterveyspsykologian ammatillisen

työryhmän pj

 Lisätietoja:

satu.kaski@clearmind.fi tai vesa.talvitie@alumni.helsinki.fi

 Ilmoittautuminen: info@clearmind.fi tai matti.kaski@clearmind.fi

Osallistujamäärä on rajoitettu, joten varaa paikkasi riittävän ajoissa!