Vuorovaikutustaitopainotteinen

TYÖNOHJAAJA- JA COACHING – KOULUTUS (TOCO) 80 op

 

Työnohjaaja- ja coaching – koulutus (TOCO) antaa sinulle valmiudet toimia työnohjaajana ja coachina.  Koulutus kehittää myös esimies- ja johtajuustaitoja. Koulutuksessa saat taitoja toimia haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa sekä keinoja selvittää ristiriitatilanteita työelämässä. TOCO – koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n ja ICF suositusten mukainen.

TOCO – koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä, yksittäisen ihmisen, työyhteisöjen ja työelämän kehittämisestä. Koulutukseen valittavilta edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään viisi vuotta. Koulutukseen valittaville on eduksi kokemus coachattavana ja/tai työnohjattavana olosta. Koulutukseen valituilla tulee olla mahdollisuus toimia työnohjaaja- ja coach -harjoittelijana koulutuksen aikana.

Koulutuksen kulmakivet muodostavat työnohjauksen ja coachingin viitekehysten tarkastelu ja oman käyttöteorian kehittäminen, vuorovaikutustaidot ja niiden hiominen sekä kokemuksellinen oppiminen ja erilaisissa organisaatiokulttuureissa toimiminen.

Koulutus kestää kaksi vuotta ja on laajuudeltaan 80 opintopistettä. Koulutus koostuu 27 seminaaripäivästä, työnohjaus- ja coachingharjoittelun ohjauksesta, vertaisryhmätyöskentelystä, kirjallisuusryhmistä ja lopputyöstä.

Koulutus alkaa kolmen päivän seminaarilla keväällä 2018 ja päättyy syksyllä 2019.  Seminaaripäivien punaisena lankana on työelämän ilmiöiden ymmärtämisen lisäksi omien vuorovaikutustaitojen kehittyminen vastaamaan työnohjauksen, coachingin ja työelämän haasteisiin; kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, rakentava palautteen anto ja vastaanotto, neuvottelutaidot sekä hankalien tilanteiden käsittely ja ratkaiseminen.

TOCO – koulutuksen kokonaishinta on 6000 € + alv 24 %. Maksun voi maksaa useammassa erässä ja se sisältää materiaalin, työnohjauksen työnohjaukset sekä coachingin ohjaukset. Koulutus ei sisällä majoituskustannuksia.

Koulutukseen haetaan Clear mind sivuilta hakulomakkeen avulla. (Hae tästä) .

Koulutukseen valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja saat koulutuksen johtajilta ja pääkouluttajilta:

 

Satu Kaski, PsT                                                                                                       Marjo Rantalainen, LitT

Gsm +358 50 590 4235                                                                                             Gsm +358 40 842 5443

satu.kaski@clearmind.fi                                                                                            marjo.rantalainen@rantanplan.fi

 

 

Lisätietoa koulutuksesta

Keskeiset sisältöalueet koulutuspäivillä:

Alla olevia teemoja käsitellään koulutuspäivillä prosessuaalisesti, ymmärrystä ja omaa osaamista syventäen. 

Tiedeperusteisuus, viitekehykset, käyttöteoria ja menetelmät.

Oppiminen, kokemuksellinen oppiminen, tutkiva työote sekä minä työnohjaajana ja coachina.

Elämänkulku ja käyttäytymisen lainalaisuudet, oman persoonan tutkiminen ja työstäminen.

Organisaatiokulttuuri ja muutoksen lainalaisuudet, johtajuus, ryhmädynamiikka, ryhmän ohjaaminen, minä ryhmässä ja ryhmä minussa.

Vuorovaikutuksen lainalaisuudet, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja minä kohtaajana – työnohjaajan ja coachin ydintaidot.

Eettisyys, ammattietiikka, omat arvot ja eettiset periaatteet.

Ammatillisuus, ammatti-identiteetti, ammatillisuuden rajat, työnohjauksen ja coachingin tavoitteet sekä prosessit.

Työnohjaus- ja coaching – palvelun myynti ja markkinointi organisaatiossa joko sisäisen palvelun tuottajana tai yrittäjänä, työnohjaus ja coaching työelämässä. 

Koulutuksen rakenne:

Teoriaopetus ja käytäntö:

Koulutus sisältää 27 lähiopiskelupäivää, työnohjauksen työnohjausta 50 h ja 10 h coachingin ohjausta, vertaiscoachingia 10 h ja vertaisyksilötyönohjausta 10 h koulutuksen aikana.

Lisäksi koulutuksen aikana:

30 h yksilö coaching istuntoa.

80 h työnohjausta (1 h=45 min), tämä voi olla yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjausta.

40 h oma työnohjaus, joista 6 h voi olla nk. valmistautumista (raportointia,  päiväkirjatyöstämistä) – Työnohjaus voi olla koulutuksen aikana tai ennen koulutuksen alkua aloitettu työnohjaus hyväksytään, mikäli työnohjaaja on työnohjaajakoulutettu tai potilastyössä TEO psykoterapeutti. Työnohjaus tulee suhteuttaa alkavaan koulutukseen ja sen tavoitteisiin.

Seminaaripäivät (aloitus):

Keväällä 2018 (kolme päivää, aloitus ilmoitetaan erikseen)

Seminaarin aloitus ja päätösjaksot kolmipäiväiset, muut jaksot 2 päivää. 

Itsenäinen opiskelu:

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu oppimispäiväkirjan pitäminen, lähipäiviin liittyvät väliajan tehtävät, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä työnohjaukseen liittyvä seminaarityö (n 10 op). 

Koulutuksen kohderyhmä:

Työnohjaaja- ja coaching koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä, yksittäisen ihmisen, työyhteisöjen ja työelämän kehittämisestä.

Koulutukseen valittavalta edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään viisi vuotta. Koulutukseen valittavalle luetaan eduksi, mikäli hänellä on jo kokemusta coachattavana ja/tai työnohjattavana olosta. Lisäksi hänellä tulee olla mahdollisuus toimia työnohjaajana ja mahdollisuus antaa coachingia koulutuksen aikana.

Alkuun