ITSENSÄ JOHTAMISEN VERKKOVALMENNUS®

Tässä valmennuksessa voidaan harjoitella keskeisiä itsensä johtamisen taitoja juuri itselle sopivana ajankohtana sitoutumatta paikkaan tai aikaan.

Jokainen meistä johtaa itseään jollakin tavalla, toiset ovat siinä taitavampia kuin toiset. Tämän itsesi johtamisen verkkovalmennuksen avulla jokainen voi harjoitella keskeisiä itsejohtamisen taitoja.

Tässä valmennuksessa keskitytään kuuteen isoon kokonaisuuteen, joista kukin on vielä pilkottu pienemmiksi osa-alueiksi.

1. Suunnittelu taidot  
- Ajankäyttö  
- Töiden ja tehtävien suunnittelu ja priorisointi
    
2. Tietoisuus ja läsnäolotaidot
- Pysähtyminen ja läsnäolo tekemisessä ja kohtaamisessa

3. Ongelmien ratkaisutaidot
- Tunnistaminen, määrittely ja ratkaisu

4. Oleellisten pääomien johtaminen
- Tiedollinen ja taidollinen osaaminen
- Suorituksen johtaminen
- Arvot ja työn tekemisen punainen lanka
- Työelämätaidot
- Muuttuva minä
- Luovuus

5. Itsestä huolehtimisen taidot ja hyvinvointi
- Palautuminen, liikunta, ruokailutottumukset
- Oman hyvinvoinnin eväät

  6. Itsesäätely

Osallistuja voi valita itselleen juuri niitä harjoituksia, joita kokee tarvitsevansa kyseisellä hetkellä. Harjoitukset voi suorittaa myös annetussa järjestyksessä. Jokaisessa harjoitteessa on mukana videoharjoitus tai tekstimuotoisesti harjoitteita.Valmennukseen kannattaa varata aikaa 6 – 8 viikkoa.

Yksittäisen harjoituksen tekoon menee 1 – 30 minuuttia aikaa. Kukin osallistuja saa erilaisia muistutuksia sähköpostiinsa valmennuksen aikana.
Valmennuksen hinta on 200€ + (alv. 24 %).

Mikäli kiinnostuksenne kohdistuu yli 15 henkilöön, pyydä ryhmätarjous!

Käyttäjien kommentteja:

”Koulutus pisti miettimään omaa ajankäyttöä ja ongelmien ratkaisutyyliä. Myös osaamista tuli ajateltua monelta kantilta.”
” Erilaiset taulukot olivat hyviä apuvälineitä, monesti tuntuu, että tietää, mihin aika menee ja mikä on tärkeää, mutta kun sen laittaa paperille, se konkretisoituu.”,
” Voin suositella kurssia sellaiselle, jolla on aika tiukalla eikä pysty irrottautumaan koko päiväksi tai useaksi tunniksi kerrallaan.”

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: matti.kaski(at)clearmind.fi