Clear mind Oy järjestää yhdessä Top Coaching Finland Oy:n kanssa
 
E/MOTION FOCUSED COACHING SKILLS - VALMENNUKSEN(EFC®)

Valmennus on kaksiosainen, ja voit osallistua molempiin tai vain toiseen oman tilanteesi mukaan.

Tavoite: Coaching valmennuksemme tavoite on tarjota tunteiden hyödyntämisen avulla myönteisen muutoksen avaimia sekä menetelmiä inhimillisen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen, johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi

EFC® tason I ja II ohjelma antaa osallistujalle uudenlaisia menetelmiä coachingin käyttöön niin yksilö- kuin ryhmätilanteissa. Valmennus noudattaa International Coach Federationin asettamia osaamistasovaatimuksia ja antaa mahdollisuuden ammatticoachin kansainvälisen sertifikaatin hakemiseen. Haemme EFC® I ja II tason ohjelmalle ACSTH akreditointia.

Kenelle: Valmennus on tarkoitettu niille, jotka haluavat työskennellä sertifioituina EFC® coacheina sekä niille, jotka ovat uusimassa ICF sertifikaattia. Valmennus on tarkoitettu myös ohjausalan ammattilaisille, johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ja syventää omia, ryhmän tai tiimin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä saada uusia toimintatapoja itsensä ja muiden johtamiseen. Osallistumista ei rajoita toimiala eikä työura, koska kyseessä on ihmisten välisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen lisäämisestä.

Sisältö: EFC ® ohjelma on kaksiosainen coaching -valmennus, jossa sisällöt painottuvat I osassa coachingin ydinosaamisalueisiin ja tunteiden hyödyntämiseen coaching prosessissa ja coachina toimimisessa. II osassa pureudutaan ydinosaamisen syventämiseen hyödyntäen tunteita ja niiden kautta syntyvää energiaa muun muassa muutoksen varmistamisessa. Valmennuksen lisäksi on erikseen mahdollisuus osallistua myös 10 h mentorcoachingiin.

EFC®  osa I - Tunne-energiasta tietoiseksi

Aikataulu : pe 16.3. – ti 29.5.2018 klo 900-1700

Moduuli 1 pe 16.3.2018    Mitä tunnefokusoitu coaching on?  Vuorovaikutussuhteen monitasoisuus ja coachingin ydinkysymykset.

Moduuli 2 pe 6.4.2018   Asiakkaan näkökulma tunnekokemuksena I. Tuloksellinen ja vaikuttava vuorovaikutus.

Moduuli 3 pe 27.4.2018   Tunne liikkeellepanevana voimana I. Vaikuttava ja vakuuttava yhteys sekä vaikuttavan coaching istunnon rakenne.

Moduuli 4 ti 29.5.2018   Tunnista energia ja potentiaali. Kenellä vastuu tunne-energian suunnasta? 

Investointi:    1500 € (+alv 24%), sisältää materiaalit ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset:  osaan I viimeistään 2.3.2018, info@clearmind.fi  
                                                                                                                   
EFC®  osa II Tunne-energian hyödyntäminen  

Aikataulu:   pe 24.8. – pe 9.11.2018 klo 900-1700

Moduuli 1pe 24.8.2018   Asiakkaan näkökulma tunnekokemuksena II.  Tunneilmapiiriin vaikuttaminen

Moduuli 2 pe 14.9.2018    Tunne liikkeellepanevana voimana II.  Miten löydät liike-energian oleelliset elementit?

Moduuli 3 pe 12.10.2018   Tunne ja tunnista potentiaali, joka ei näy. Piilevät mahdollisuudet ja vapaus uuden syntymiselle

Moduuli 4 pe 9.11.2018    Tunteiden vuoropuhelu. Tunteiden konkretia kohtaamisissa

Investointi:    1500 € (+alv 24%), sisältää materiaalit ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset:  info@clearmind.fi    

Valmennuksen voi maksaa kolmessa erässä.
 
Paikka:   Clear mind Oy toimitilat, Arkadiankatu 21 a 10, Helsinki

Lisätietoa:   Satu Kaski: 050-590 4235, satu.kaski@clearmind.fi , Tuula Nurmiluoto: 0500 770 266, tuula.nurmiluoto@topcoaching.fi  
 
Päävalmentajat:  

Satu Kaski, PsT                                                                                        Tuula Nurmiluoto, MBA                                            

 Urheilupsykologi (sert.), työ- ja organisaatiopsykologi                   Certified Business Coach, Certified Coach Mentor,

                                                                                                                             Certified Business Coach Trainer