Effective Coaching - koulutus

 

Yhdeksän valmentajaa kymmenestä etsii koko ajan viisasten kiveä valmennuksessa. Osa valmentajista tietää mitä tekee, mutta haluaisi
silti syventää tietojaan ja osaamistaan. Hyvä valmentaja voi tehdä tulosta joko kokemuksen ja tiedon yhdistelmänä tai kaikesta tie-
tämästään huolimatta. Kaikkia valmentajia kiinnostaa kuitenkin itse tuloksen tekemisestä puhuminen ja tuloksen tekemisen tutkiminen.

Tässä koulutuksessa kysymyksessä on nimenomaan tuloksen tekemisestä. Koulutus tutkii ja vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

-    Miten tulos syntyy huipputasolla?
-    Miten tulostaso säilytetään?
-    Mitä juuri sinä teet hyvin ja mitä voit vielä kehittää?
-    Tieteelliset ja kokemukselliset huippukäytänteet tuloksen tekemisen taustalla
-    Miten suunnitellaan kilpailukausi yksilö ja joukkuelajeissa?

Koulutus yhdistää psyykkisen ja fyysisen valmennuksen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmentajan ja valmennuksen asiantuntijan
työkaluja ja taitoja valmentamisessa kohti tuloksekkaampaa valmentamista. Tuloksen tekemisellä tarkoitetaan fokusoimista parhaaseen
mahdolliseen tulokseen käytettävissä olevilla resursseilla ja ajalla. Effective Coaching - koulutus tulee avaamaan tuloksen tekemisen
saloja ja taitoja aivan kansainväliseltä huipulta. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on perusnäkemys kansainväliseen menestymiseen
tähtäävästä valmennuksesta. Hän osaa myös tunnistaa erilaisia haasteita ja miten ne voidaan selvittää.
 
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jotakin näistä:

-    Käynyt vähintään VAT tai vastaavan koulutuksen,
-    Erittäin kokenut valmentaja,
-    Asiantuntijatehtävissä toimiva, jonka rajapintana on huippu-urheilu (esimerkiksi psyykkinen valmennus, fysioterapia, ravintovalmennus, oheisharjoittelu).
      Koulutus sopii myös urheilupsykologian asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan urheilupsykologian sertifikaattia

Neljä eri moduulia, yhteensä 16 opintopistettä

1.    Käsittelee tuloksen tekemistä – miten vaatimustaso laitetaan riittävän korkealle?
        - Mitä tämä tarkoittaa valmennustapahtuman, suunnittelun ja kilpailun kannalta? Millainen toiminta on tehokasta ja tulosta tukevaa?

2.    Käsittelee valmennuksen psykologiaa tuloksen tekemisen näkökulmasta.
        - Mikä ja missä psyykkisen valmentautumisen fokuksen tulisi olla?
        - Miten tehdä sitä konkreettisesti? Mistä tietää, mikä tukee tuloksen tekemistä?
        - Miten kohtaamme kriisit ja hoidamme mahdolliset sietokyvyn ylittymiset?
        - Miten rajaamme työtämme valmennuksen rajapinnassa?

3.    Käsittelee kilpailutilanteen toimintaa. Moduulissa tutkitaan tehokkaan ja tuloksekkaan toiminnan sekä onnistumisen keskeisiä elementtejä.

4.    Käsittelee valmennuksen johtamista asiantuntijoiden verkostossa. Lisäksi keskeistä on koulutukseen
        osallistuvan oman työskentelytavan löytyminen ja vahvistaminen.

Voit valita 1-4 moduulia. Koulutukseen kuuluu erilliset työnohjaukselliset pienryhmät, jotka kokoontuvat koulutusmoduulien välillä. Jokaiseen moduuliin kuuluu myös aihealueen kirjallisuuteen tutustuminen.

Hinta/moduuli: 250€ (+ alv. 24%)

Koulutuspäivät:  2018

1. Moduuli:   23.3.  klo 16.00-20.30 ja 24.3.  klo 9.00-18.00
2. Moduuli:  13.4.   klo 16.00-20.30 ja 14.4.  klo 9.00-18.00
3. Moduuli:  18.5.   klo 16.00-20.30 ja 19.5.  klo 9.00-18.00
4. Moduuli:  8.6.    klo 16.00-20.30 ja 9.6.    klo 9.00-18.00

Koulutuspaikka:

Clear mind Oy
Arkadiankatu 21 A 10
00100 Helsinki

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

Marko Malvela, 040-1651361, marko.malvela@pelikirja.com
Satu Kaski, 050-5904235, satu.kaski@clearmind.fi
Matti Kaski, 040-1544999, matti.kaski@clearmind.fi