Mikä saa parisuhteen kestämään?

Väestöliitto on julkaissut uuden perhebarometrin. Siihen osallistui yli 3000 naista ja miestä, jotka olivat solmineet avo- tai avioliiton vuonna 2005. Kyseisessä tutkimuksessa mainittiin mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten mitkä asiat parisuhteessa ovat tärkeitä.

Jäin miettimään pitkien parisuhteiden syitä. Pelkästään googlettamalla sanoilla ”pitkä parisuhde” sain 504 000 vastausta (aiheina mm. intohimoa vuosien jälkeen, parhaat vinkit ja pitkän parisuhteen salaisuus), kun laitoin hakusanaksi ”onnellinen pitkä parisuhde” luku laski yli 50 % (205 000 vastausta). Kun laitoin hakusanaksi ”pitkän parisuhteen ero” haku tuotti 657 000 tulosta: eron tunnusmerkit, hyvän eron ABC ja erota vai ei? tyylisillä otsikoilla.

Voisi ajatella siis, että parisuhde kiinnostaa ja sen kunnossa pitäminen. Toisaalta parisuhteesta kiinnostuneisuus tulee asettaa ihmissuhdeverkossa omaan lokeroonsa. Kumppanin löytäminen on ykkösasia: Jo pelkkä googlehaku ”miten löytää hyvä kumppani” tuottaa yli 7,5 miljoonaa vastausta, kun ”yksin eläminen” vain reilut 92 000 vastausta. Parisuhdetta siis toivotaan – tai ainakin siitä ollaan kiinnostuneita.

Väestöliiton perhebarometrin mukaan hyvässä parisuhteessa vahva luottamus puolisoon, molemmin puolinen arvostus ja kunnioitus ovat tärkeitä asioita. Naisista 80 % piti niitä erittäin tärkeinä, miehistä 65 %. Mitä luottamus puolisoon tarkoittaa? Entä arvostus tai kunnioitus? Minkälaisista asioista koostuu tunne siitä, että on luotettu, arvostettu ja kunnioitettu?

Se, mikä toisen mielestä osoittaa arvostuksen puutetta, voi toisessa parisuhteessa olla osoitus kunnioituksesta ja arvostuksesta. Heikki Ikäheimon väitöksen ”Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto” (2003) mukaan kunnioittaminen ja arvostaminen ovat niin kutsuttuja tunnustusasenteita. Sellaisia ihmisiä arvostaa, jotka edistävät itselle merkittävien ihmisten hyvää, kuten omaa onnellisuutta. Kunnioittaminen on taas toisen kohtelemista arvostelukykyisenä ja itsenäisenä yksilönä. Ihmiset tarvitsevat tunnustusta. Mikäli sitä ei koe saavansa, se loukkaa ja tuntuu kunnioituksen ja arvostuksen puutteena. Näin ajatellen parisuhteessa oleellista olisi edistää toisen hyvää, vaikka se olisi asia, joka ei itsestä ole kiinnostava tai mukava (= osoittaa arvostusta) ja luottaa toisen kykyyn arvioida itse, mitä tekee, ajattelee, kokee, pukee, syö jne. ilman, että puuttuu siihen (= osoittaa kunnioitusta). Tällaisen tunnustuksen saaminen mahdollistaisi hyvän parisuhteen.

Toisin sanoen hyvässä parisuhteessa molemmat osapuolet näkevät vaivaa toisen onnelliseksi tekemiseen: mikä tekee toiselle hyvän mielen? Mistä asioista hän pitää? Niitä asioita puolisot tekevät toisilleen päivittäin. Jollekin se voi olla kosketus, jollekin kaunis sana, jollekin lupa käydä harrastamassa omia juttujaan. Lisäksi hyvässä parisuhteessa molemmat osapuolet antavat toisen olla oma erillinen ja itsenäinen itsensä: omine mielipiteineen, pukeutumistyyleineen ja toimintatapoineen. Siis hyväksyisi sen, puuttumatta siihen.

Uskoakseni parisuhteessa voi elää myös ilman arvostusta ja kunnioitusta, mutta mikäli siihen haluaa etuliitteet: hyvää, tyydyttävää ja onnellista, se edellyttää tekoja (= arvostuksen osoitus) ja toisaalta tekemättä jättämistä, vain hyväksymistä (= kunnioitus). Tässäpä tavoitetta!