Coachingin taika

Mikä tunne, kun huomaa asian ratkeavan itselle sopivalla tavalla. Miten hienoa on, kun oma polku, jota haluaa kulkea, löytyy. Miten mukava on työskennellä, kun oma tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja kaikilla on tekemisen intoa.

Coachina olen ollut mukana kaikissa edellä mainituissa. Fokusoitu, tavoitteellinen ja ihmisten mieliä aktivoiva työskentely on antoisaa myös itse coachille. Jokaisessa prosessissa oppii myös itse. Ihmisten tavat ajatella ja lähestyä asioita yllättävät lähes joka kerta. Luovuus ja innovatiivisuus asioiden järjestelyissä innostaa myös itseä laittamaan parastaan. Parhaillaan työskentely on intensiivistä, mutta leppoisaa, energistä, mutta kevyttä. Eteen tulevat ongelmat näyttävät voitettavilta haasteilta, vaikka ratkaisua ei olisikaan näkösällä.

On aina yhtä ihmeellistä, miten ihmiset voivat löytää potentiaalia rakentaa parempaa todellisuutta itselleen ja miten itsestään selvältä tämä uusi todellisuus tuntuu, kun sitä on hetki pureskeltu. Coachingissa tavoitteena on toki inspiroida asiakasta hyödyntämään oma potentiaalinsa, mutta silti sen taika yllättää joka kerta.

Ihmisen mieli on jotenkin loputon mahdollisuuksien lähde. Coachingissa pyritään rikkomaan tuttuja ajattelumalleja, katsomaan asioita uudella tavalla ja näin auttamaan asiakasta löytämään polku, joka itselle sopii. Coachingin taika on ammattimaisessa työskentelyotteessa, jossa coach tietää, mitä hän tekee ja mihin suuntaan hän prosessia ohjaa. Hän tietää, mikä on tehokasta vuorovaikutusta ja miten asiakkaan tavoitteisiin pääsyä voi tukea.

Nyt vietetään kansainvälistä coachingviikkoa. Ammatticoachit tekevät arvokasta työtä monessa eri organisaatiossa. Coachingissa on taikaa, vaikka se ei lääke kaikkeen olekaan. Varteenotettava kehittämisen väline kuitenkin.