Nuorten usko itseen

Minulla on ollut ilo työskennellä niin taiteen kuin urheilun puolella monen nuoren kanssa, jolla on tavoitteena valloittaa maailma ja saavuttaa menestystä urallaan. Olen myös kartoittanut, miten he voivat henkisesti sekä mitä mahdollisia esteitä heidän mahdollisuuksiensa edessä on.

Esille on noussut muun muassa usko itseen, omaan pystyvyyteen ja opettajien sekä valmentajien tuen merkitys. Ei mitenkään yllätyksellisiä asioita valmentautumisen psykologian näkökulmasta.

Se, mikä itseni yllättää – oikeastaan aina – on nuorten kyky hahmottaa, minkälaisia asioita heidän tulee muuttaa ja kehittää itsessään ja toimintaympäristössään.

Se, mikä yllättää,

on heidän taitonsa terävällä katseella huomata oleellinen,

on heidän kykynsä huomata kehitettävät yksityiskohdat,

on heidän taitonsa kertoa, mitä tarpeita heillä on

on heidän omistautumisensa pohtimaan omaa osallisuuttaan tilanteessa, jossa he ovat ja

heidän halunsa lähteä kokeilemaan askelia, jotka he näkevät merkittävinä parannuskeinoina.

On hienoa huomata, että nuorilla on uskoa itseen ja siihen, että asioihin voi tulla muutos. Kun heille antaa tilaa rakentaa omanlaista ja itselle sopivaa maastoa, he tekevät sen. Luonnollisesti rinnalla on hyvä olla aikuisia, jotka ovat tarvittaessa käytettävissä ja jotka auttavat tämän maaston rakentamisessa.

Nuoret ovat joustavia, joten oma sisäinen mielen maasto voi muuttua nopeastikin. Samalla pieteetillä he luovat oppimis- ja harjoittelumaastosta onnistumista ja innostumista mahdollistavaa.

Olen ollut todistamassa monien valmentajien ja opettajien kanssa tällaista työtä. Nuorissa on jotain mallinnettavaa myös meille keski-ikäisille, jotka tallaamme omine luutuneine käsityksinemme. ”Kun on ennenkin tehty ja on toiminut”, ei pidä paikkansa. Se, mikä on joskus toiminut, ei tarkoita, että se toimisi nyt – ja vaikka toimisi, se ei tarkoita, että se on ainoa oikea tapa tehdä. Se, mikä oli joskus hyvää, ei välttämättä ole enää. Tässä ajassa nuoret tietävät, mitä tarvitsevat, kun heitä kuullaan ja heidän näkemyksilleen annetaan arvoa. Tässä uskossa on jotain sellaista, josta haluaa palan itselle. Onnekseni näitä paloja on tarjolla.