Coachingin arvo

Työyhteisöissä, johtamisessa ja urheiluvalmennuksessa hyödynnetään tänä päivänä paljon coachingia. Coachingin avulla voidaan päästä tutkimaan vallitsevia olosuhteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti. Tavoitteena on auttaa tutkimaan vallitsevaa uudella tavalla, rikkoa totuttuja ajattelumalleja ja avata uusia tapoja toimia. Coachingin arvo lepää potentiaalin esiin tulemisessa ja omien mahdollisuuksien huomaamisessa.

Coachingin arvo ei välttämättä näy heti, joskus valmiudet toimia ja tehdä muutos vaatii pohdiskelua ja asioiden hautomista. Joskus taas asioita aletaan tehdä heti toisin. Tällöin coachingin arvo näkyy pysähtymisessä ja uudenlaisen kartan hahmottamisessa.

Parhaimmillaan coachingin avulla organisaatioon ja ihmiselle itselleen syntyy uusia oivalluksia, jotka poikivat toimintatapoihin kaivattua muutosta. Uuden syntyminen on prosessi, sitä ei voi nopeuttaa. Asiat vaativat aikansa. Toisaalta coachingin avulla voidaan saada riittävästi impulssia ja ärsykettä, jonka avulla itselle sopivat muutosvoimat lähtevät liikkeelle. Seisovassa vedessä kun ei liiku mikään.

Arvon mittaaminen voi olla vaikeaa. Mitä coaching antoi? Mikä muuttui? Useinhan tavoitteiden lisäksi voidaan saavuttaa jotain sellaista, mitä ei alun perin osattu edes ajatella. Coachingin arvo voi siis olla suurempi kuin siihen laskennallisesti käytetty aika, raha ja coachingin myötä tehdyt toimenpiteet.

Toimin ICF Finlandin (International Coaching Federation) hallituksessa. Sekä hallitustyössä että jäsentapaamisissa olen tavannut ammatticoacheja, jotka haluavat jatkuvalla pieteetillä kehittyä ja antavat asiantuntemuksensa kehittääkseen sitä, mitä on käsillä. Ilman huolta, että joku saa enemmän, ilman epäröintiä, että oma idea hyödynnetään muualla. Vain tehdäkseen käsillä olevasta asiasta parempaa kuin sen nyt koetaan olevan, vain auttaakseen ja edistääkseen piilossa olevien potentiaalien näkyviin tulon. Coachingin arvo on enemmän kuin tehty työ. Sen jäljet näkyvät parhaimmillaan arvokkaina jälkimainingeina vielä pitkään itse coachingin päättymisen jälkeen.