Tunteiden siirtyminen ja tuki siihen

”Mitä minä olen mennyt tekemään?” tai ” Ahdistaa, en millään pääse irti, vaikka järki sanoisi mitä”. Nämä kommentit eivät ole tavattomia myöskään ammattiauttajilla. Työnohjaustyössä olen huomannut, että yksi keskeinen käsiteltävä asia liittyy tunteisiin. Asiakkaan kokemien, omien siitä heräävien ja jälkikäteen koettujen tunteiden kanssa toimeen tuleminen.

Jos ei kaikki, niin ainakin suurin osa ihmisistä haluaa tehdä työnsä hyvin ja onnistua siinä. Ei tunnu siis mukavalta, jos saa esimerkiksi asiakkaalta huutoa ja kommenttia ettei osaisi hommiaan. Sattuu, vaikka tietää, että asia ei ole niin kuin asiakas väittää. Yhtä lailla ammattiauttaja voi joutua kannattelemaan yhtäkkistä syyttelyryöppyä palaverin viime minuuteilla. Vaikka kyseinen syyttely ei kohdistuisi itseen, se voi tuntua ikävältä.

Psykologisen työn asiantuntijan työ perustuu itse asiassa tunnekokemuksen käsittelyyn. Ilman tunnekokemuksen työstöä harvoin mikään oikeasti edes muuttuu. Näin ollen voisi karrikoiden sanoa, että tunteiden kanssa oleminen on tässä työssä ”peruskauraa”. Tunnekokemuksen vastaanotto, ymmärtäminen, hyväksyminen ja käsittelyn auttaminen on ainakin psykologin työssä läsnä koko ajan, vaikka toimenpidetasolla puhuttaisiinkin ajatuksista ja uusista käyttäytymismalleista.

Se, että asiat kuitenkin tuntuvat, on varsin inhimillistä ja luonnollista. Ihminen se auttajakin on ja hyvä niin.  Yhtä lailla se kertoo myös ammattilaisen hyvästä otteesta työhön: hän välittää ja on läsnä koko ”solukollaan”. Siis henkisesti ja fyysisesti. Näin kokemuksetkin tuntuvat, tulevat sisään ja näin kannatelluiksi ja uudelleen jäsentelyyn asiakkaalle.

Tämän työn tekemisen perusedellytyksiä on se, että myös auttaja tulee kannatelluksi, että myös hän voi käsitellä sitä, mitä kantaa. Näin hän myös jaksaa ja uusiutuu ottamaan vastaan uusia tunneryöppyjä, jotka ovat autettavalle taas tärkeitä eteenpäin menemisen suhteen. Tärkeälle työlle tarvitaan jatkuvaa päivitystä ja reflektiivistä peiliä, esimerkiksi työnohjauksen avulla. Toivottavasti auttajan työnantajat näkevät tällaiseen panostamisen satsauksena ja investointina eikä pelkkänä kustannuksena ja näin minimillä panostettuna.