Rajoista

Rajat ovat mielenkiintoinen asia. Nehän sanojen mukaisesti kertovat, missä jonkun asian raja on ja mitä ei ylitetä. Rajat ovat myös tärkeä asia. Yksinkertaistettuna rajoja pidetään yhtenä mielenterveyden tärkeänä kulmakivenä: täysin rajaton ihminen tarvitsee apua rajojen asettamisessa.

Rajoja käytetään kaikkialla; kuten ympäristössä, ihmisten välillä, tekemisessä ja mielen sisällä.  Rajojen selkeys myös hämärtyy, mitä lähemmäs menemme ihmismieltä. Valtioilla on rajat, piha-alueilla ja kulkureiteillä on rajat. Nämä rajat ovat konkreettiset ja selkeät. Ihmisten välillä rajojen tulisi olla selkeät, mutta niissä alkaa olla häilyvyyttä, varsinkin ryhmätilanteissa. Esimerkiksi ryhmäpaineen kasvaessa ihmiset toimivat vastoin omia periaatteitaan yllättävänkin helposti. Näin rajojen pitävyys ei ole niin selkeää ja helppoa. Parisuhteissa ja ystävyyssuhteissa rajoja koetellaan suoraan ja epäsuorasti. Mitäpä sitä ei tekisi toisen puolesta -periaatteella. Ei ole harvinaista, että ihminen suostuu epäasialliseen kohteluun pitkäksi aikaa, ennen kuin uskaltaa rajata.

Yhtä lailla rajojen haaste näkyy tekemisissä. Vaikka fokus ja tavoite olisi ryhmätilanteessa ilmoitettu selkeästi, ihmisten hetkessä heräävät impulssit ja tarpeet ohjaavat ryhmätilanteita suuntiin, mihin ei alun perin ollut tarkoitus mennä. Ryhmän ohjaajalla on tekemistä pitää huoli rajoista, koska impulssit voivat olla hyvinkin koukuttavia ja houkuttavia. Sama rajauksen vaikeus tekemisessä voi näkyä jo pelkässä siivoamisessa: piti siivota vain keittiön lattia, mutta huomasikin pyyhkivänsä avohyllyt ja samalla pesi koko keittiönkaapiston.

Mielen sisällä rajojen pitäminen vasta vaikeaa onkin. Mieleen voi tulla mitä tahansa, mistä tahansa asiasta ja miltä tahansa aikakaudelta. Koita siinä sitten fokusoitua läsnäolevaan hetkeen.

Rajojen pitäminen auttaa pysymään asiassa: esimerkiksi pariskunnan riitaan ei sotketa kaikkia asioita, ainoastaan käsillä oleva teema. Rajojen pitäminen auttaa pysymään aikataulussa: tänään ehtii siivoamaan vain yhden huoneen, huolimatta siitä, että koko talo kaipaisi tuunausta. Rajojen pitäminen auttaa mielen tyyneydessä: jokaiseen nähtyyn, kuultuun ja koettuun liittyy monta erilaista impulssia ja uutta tarinaa. Niihin ei tarvitse tarttua, voi vain pitää huolen läsnä olevasta hetkestä – sellaisenaan.