Valmentajan tehtävä

Olin jääkiekkoliiton järjestämässä koulutuksessa, jossa yhdessä slidessä luki valmentajan tehtävien olevan: välittäminen, vaatiminen ja kannustaminen. Innostuin sanoista.

Rakennan näihin oman sisällön ja hieman muunnan niitä, jotta kirjainyhdistelmä saadaan runollisesti samaan ruotuun. Valmentajan tehtävänä on siis välittää, vaatia ja voimistaa.

Välittäminen on monisyinen asia. Se tarkoittaa ihmisestä välittämistä, tekemisestä välittämistä ja tiedon välittämistä. Siihen kiteytyy valmennuksen laadusta monta tekijää. Muun muassa se, miten valmentaja osoittaa, että on kiinnostunut siitä, miten urheilija voi. Se, miten hän rakentaa harjoituksen, jotta tavoite saavutetaan sekä se, miten hän pitää huolen siitä, että tarpeellinen tieto liikkuu osallisten välillä.

Vaatimista lähestyn kahdelta puolelta: vaatimus suhteessa toiseen ja itseen. Valmentajan tulee osata vaatia riittävästi, jotta kehitys mahdollistuu. Vaatiminen ei tarkoita vain sanojen ja äänensävyn eri muotojen käyttöä. Se voi tarkoittaa myös tehtävän tai olosuhdetekijöiden muuttamista. Yhtä lailla valmentajan vaatimus voi kohdistua itseen: mitä voin tehdä paremmin? Miten tyytyväinen olen omaan toimintaan?

Voimistamisen sisällä on palaute, kannustaminen ja toisen arvostus. Kun valmentaja osoittaa valmennettavalle, että tämän tekemisessä on hyvää, kun hän tuo esille onnistuneita asioita ja kun hän suhtautuu jokaiseen samalla tavalla, valmennettava voimistuu. Voimistunut valmennettava, joka kokee, että hänestä välitetään, tekee mielellään vaativampia asioita. Kun rima on korkealla, sen tukipilarit tulee olla kunnossa.

Onko voittamisen (oli voittaminen sitten itsensä voittamista tai/ja toisen voittamista) takana nämä kolme V:tä? Vaikea sanoa, mutta tärkeiltä ne kuulostavat. Jokainen aikakausi tuo omanlaiset voittajat ja valmennuskulttuurin. Jokaisella aikakaudella myös korostuvat erilaiset elementit. Ehkä näihin kolmeen V kirjaimeen on hyvä paneutua syvällisemmin tässä ajassa.

Valmennuskoulutuksessa on siirrytty yhä enemmän tarkastelemaan kohtaamista ja valmentajan tapaa valmentaa. Miten siis välittäminen, vaatiminen ja voimistaminen näkyy omassa valmennuksessa? Ehkei sitä itse voi kokonaan arvioida edes. Siihen tarvitaan palautetta valmennettavalta ja sivusta seuraajilta.