Mobiilisovellus ei korvaa kohtaamista

Helsingin sanomissa oli (29.5.) mielenkiintoinen uutinen nykyteknologian hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Erilaiset mobiili- ja tietokonesovellukset voivat auttaa asiakasta monen näköisissä terveysasioissa. Myös mielenterveyteen pyritään kehittämään mobiilisovelluksia.


Mielestäni teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä. Henkisen terveyden kanssa ponnistelevalle on tärkeää tietää, että hänellä on joku, joka tukee ja auttaa niin tarvittaessa. Mobiilisovellusten avulla voidaan varmasti osin kartoittaa ihmisen henkinen terveydentila, seurata tilannetta tai pitää väliajoilla jonkinlainen kontakti hoitavaan tahoon. En kuitenkaan usko, että mobiilisovellus voi koskaan korvata ihmisten välistä kohtaamista henkisen terveyden kohdalla.

Auttamistyössä, siis terapeuttisessa suhteessa, vuorovaikutus on osa korjaavaa prosessia. Kohtaamisessa nousee esille asioita, jotka ovat jo sinänsä yhteisen tutkimisen kohteina ja jotka jo sinänsä luovat uudenlaista suhdetta itseen – etupäässä sallivampaa ja arvostavaa.  Sen lisäksi, että auttamissuhde sinänsä on osa terapiaa, myös asiat, joista puhutaan, ovat tärkeitä. Asiakkaan arki ei muutu puhumalla, se muuttuu tekemällä asioita toisin. Tällaiseen tekemisen muutokseen voidaan päästä tutkimalla itseä ihmisenä, omia sisäisiä prosessointitapoja, kokemuksia (kipeitäkin) ja niiden merkitystä itselle sekä toimintamalleja, jotka luovat arjen rutiinit.

Mobiilisovellukset voivat auttaa hahmottamaan, mistä voi olla kyse, jos tuntuu pahalta. Ne voivat auttaa antamaan nimen asialle, josta kärsii. Lisäksi ne voivat toimia hyvinä seurantavälineinä, ammattiauttajan ja autettavan välillä. Ne eivät kuitenkaan auta muuttamaan itseä tai suhdetta itseen. Toisen ihmisen kannattelu, arvostava asioiden tutkiminen ja niihin uudenlaisen suhteen luominen tapahtuu ammattiauttajan vastaanotolla, korjaavassa vuorovaikutuksessa.

Teknologia kuitenkin voi auttaa ihmisiä saamaan apua myös kotiin, esimerkiksi etäyhteyden kautta. Kelan kuntoutuspsykoterapiatkin voidaan toteuttaa etänä, kunhan asiakkaan ja psykoterapeutin välillä on ollut kontakti kasvokkain. Etävastaanotto on varsin hyvä ja toimiva lisä terapeuttiseen työskentelyyn.

Summa summarum: Mielestäni teknologia on kuin tuli; hyvä renki, mutta huono isäntä.