Itseoppineet hyvinvointimarkkinoilla

Pelkkä googlehaku tuottaa yli 42 000 tulosta hakusanalla hyvinvointivalmentaja ja yli 120 000 osumaa henkinen valmentaja hakusanalla. Hyvinvointimarkkinoilla näyttää menevän hyvin ja miksei menisi. Nykyajan ihminen haluaa voida hyvin ja on valmis satsaamaan siihen.

Näin terveydenhuollon ja psykologian alan ammattilaisena katson hieman huolestuneena näiden hyvinvointia tarjoavien valmentajien osaamistaustaa. Itseoppineita on aika paljon: oma elämänkokemus ja rajuistakin tapahtumista selviäminenhän antaa jo hyvän pohjan auttaa muita, eikö niin? Joidenkin henkisten ja hyvinvointi valmentajien koulutustaustasta ei saa selkoa. Sertifikaatteja ja erilaisia kursseja voi olla monia, mutta näiden koulutusten tieteellisestä pohjasta tai kouluttajien taustasta ei saa välttämättä selkoa.

Koska hyvinvointi ja henkisen valmennuksen markkinat laajenevat, valvovat alan ammattilaiset omien ”auttajiensa” toimintaa ja pitävät huolen, että heidän osaaminen on riittävää. Esimerkiksi coachingin puolella ICF ja urheilussa Suomen psykologiliiton sertifiointilautakunta sertifioi oman alansa ammattilaiset ja näin huolehtivat ammatillisesta laadunvalvonnasta. Valtio pitää taas lain turvin huolen kansalaisistaan: terveydenhuollon henkilöstön toimintaa valvotaan tarkkaan, niin tärkeää on potilasturvallisuus.

Yrittäjyyttä kannustetaan ja on hienoa, että ihmiset yrittävät ja ovat luovia bisnesmarkkinoilla. Koska henkisen valmennuksen ja hyvinvointivalmennuksen markkinoita ei valvo juuri kukaan, vastuu jää aina kuluttajalle ja tämä vastuu on turhan kova. Kannattaa aina tutustua auttajan taustakoulutukseen. Markkinointihenkiset sanat eivät takaa osaamista ja oma kokemus ei anna takuuta, että hän osaisi auttaa juuri sinua.

Markkinoilla olevilta auttajilta toivoisin hetken pysähtymistä omien rajojen ääreen. Ihmisen avun tarpeella ei saa leikkiä. Hädässä oleva ihminen tarttuu köyteen, joka tarjotaan. Vastuu on siis auttajalla: hänen tulee tunnistaa rajansa. Rajat ovat osaamiseen, asemaan ja etiikkaan sekä omaan itseen liittyviä. Kaikilla auttajilla on rajansa: myös niillä Suomen parhailla ja tunnetuimmilla.