Mikä luo turvallisuutta?

Suuresti on uutisoitu mediassa, että Suomen ilmatilaa on loukattu. Uutisissa on pohdittu Suomen valmiutta reagoida, tiedottaa ja tiedonkulkua ylipäätään. Jäin pohtimaan tämän uutistulvan keskellä turvallisuuskysymyksiä ylipäätään.

Mitä turvallisuudella tarkoitetaan?

Turvallisuus on monentasoinen ja monisyinen asia. Se on fyysistä turvallisuutta; koskemattomuutta, lupaa elää ja liikkua kokematta itseään turvattomaksi.  On ihmisiä, jotka tekevät pahaa toisille. Kontrollin lisäämisellä turvallisuutta heidänkaltaisiaan vastaan on voitu lisätä: Poliisi, vartijat, armeija ja henkivartijat lisäävät ihmisten turvallisuudentunnetta. Organisaatioissa on turvallisuussuunnitelmat. Ei ole paikkaa tai tapahtumaa, jossa varauloskäyntejä tai varasuunnitelmaa ei olisi jollain tasolla mietitty.

Turvallisuus ei ole vain fyysistä, vaan myös henkistä turvaa. Se tekee turvallisuudesta monisyisen. Miten lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta? Informoimalla kaikki tarvittava tieto vai kertomalla vain tarvittava?  Antamalla toisen olla kuin on vai rajaamalla tätä?  Organisaatioissa mietitään, mitä kannattaa viestiä, jotta turvallisuudentunne säilyisi, vanhemmat pohtivat kuinka paljon ja syvästi asioita eri-ikäisille lapsille voi kertoa rikkomatta turvallisuuden tunnetta. Rajattomuus luo turvattomuutta samalla tavalla kuin liian tiukat rajat.

Maailmassa tapahtuu koko ajan hirvittäviä ja käsittämättömiä asioita – ihmisen käden kautta tai luonnon aikaansaamana. Itse asiassa koko ajan voi tapahtua ihan mitä tahansa. Samaan aikaan tapahtuu myös hyviä asioita. Ihminen voi kokea hallinnan kokemusta hetkessä, jossa elää, vaikka toisen mielestä siinä ei pystyisi elämään. Samaan aikaan olo voi olla hyvinkin turvallinen: luotto itseen, toiseen ja elämän kantavuuteen on suurta.

Itse ajattelen, että me ihmiset liikumme kahden ulottuvuuden välillä: turvallisuus ja vapaus. Turvallisuushakuisuus saa kaipaamaan rajoja, selkeyttä, tietoa ja perinteisiä toimintatapoja. Liiallinen turvallisuus tuntuu kontrollilta ja vankilalta – siksi alkaa kaivata vapautta. Vapauteen liittyy rajattomuus, uutuuden viehätys ja vapaus valita siitä, minne menee tai mihin tulee. Toisaalta liiallinen vapaus johtaa mielen kaaokseen ja elämän epäselvyyteen, jolloin turvallinen elämä vetää puoleensa. Näin me liikumme kahden ulottuvuuden välillä, koittaen kukin omalla tavallamme luoda itsellemme ja läheisille turvallisuuden tunnetta vapaassa maastossa elää.